Opinia rzecznika generalnego Van Gerven przedstawione w dniu 10 października 1989 r.