SKRIFTLIG FRÅGA E-1406/00 från Jeffrey Titford (EDD) till kommissionen. Skydd och belöningar för dem som anmäler missförhållanden.