Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 202, 10 lipca 2014