Postanowienie Sądu (szósta izba) z dnia 11 kwietnia 2011 r. # Département du Gers przeciwko Komisji Europejskiej. # Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność. # Sprawa T-479/10. TITJUR Département du Gers przeciwko Komisji