Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3491/80 z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 584/75 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu przetargowego do refundacji wywozowych do ryżu