Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 5ης Μαρτίου 1980.