Decyzja Komisji z dnia 28/06/2004 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.3479 - INVESTCORP / APCOA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)