Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 161, 20 czerwiec 2008