Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 347, 14 listopad 2012