Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 273, 8 wrzesień 2012