Pisemne zapytanie E-5666/06 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. śladu klimatycznego sesji plenarnych w Strasburgu