Duijnstee Opinia rzecznika generalnego Rozès przedstawione w dniu 5 października 1983 r. # Ferdinand M.J.J. Duijnstee przeciwko Lodewijk Goderbauer. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hoge Raad - Niderlandy. # Konwencja brukselska. # Sprawa 288/82. TITJUR