Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 376, 21 grudnia 2013