Pisemne zapytanie E-2358/04 złożone przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji. przenoszenia przedsiębiorstw do krajów poza UE