Domstolens beslut (andra avdelningen) den 1 december 2005 i mål C-447/04 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Innsbruck): Autohaus Ostermann GmbH mot VAV Versicherungs AG (Artikel 104.3 andra stycket i rättegångsreglerna – Ansvarsförsäkring för motorfordon – Direktiv 2000/26/EG – Frist för försäkringsföretagets behandling av ersättningsanspråk)