Sklep Sodišča (drugi senat) z dne 1. decembra 2005 v zadevi C-447/04 (predlog za sprejem predhodne odločbe Landesgericht Innsbruck): Autohaus Ostermann GmbH proti VAV Versicherungs AG (Člen 104(3), drugi pododstavek Poslovnika — Zavarovanje avtomobilske odgovornosti — Direktiva 2000/26/ES — Rok za preizkus zahtevka za odškodnino s strani zavarovalniške družbe)