2005 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo nutartis (antroji kolegija), Byloje C-447/04 (dėl Landesgericht Innsbruck prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Autohaus Ostermann GmbH prieš VAV Versicherungs AG (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa — Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimas — Direktyva 2000/26/EB — Draudimo bendrovei nustatytas reikalavimų atlyginti žalą nagrinėjimo terminas)