Zadeva C-528/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif de Strasbourg – Francija) – Geoffrey Léger proti Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Établissement français du sang (Predhodno odločanje — Javno zdravje — Direktiva 2004/33/ES — Tehnične zahteve za kri in komponente krvi — Dajanje krvi — Merila ustreznosti krvodajalcev — Merila za trajno ali začasno odklonitev — Osebe, ki so zaradi svojega spolnega vedenja izpostavljene večjemu tveganju obolevanja za hudimi nalezljivimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s krvjo — Moški, ki je imel spolne odnose z moškim — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 21(1) in 52(1) — Spolna usmerjenost — Diskriminacija — Utemeljitev — Sorazmernost)