Sprawa C-528/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Strasbourg – Francja) – Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Odesłanie prejudycjalne — Zdrowie publiczne — Dyrektywa 2004/33/WE — Wymagania techniczne dotyczące krwi i składników krwi — Krwiodawstwo — Kryteria kwalifikujące dla dawców — Kryteria wykluczenia stałego lub czasowego — Osoby, których zachowanie seksualne naraża je na wysokie ryzyko nabycia ostrych chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone we krwi — Mężczyzna mający stosunki seksualne z innym mężczyzną — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 21 ust. 1 i art. 52 ust. 1 — Orientacja seksualna — Dyskryminacja — Względy uzasadniające — Proporcjonalność)