Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 252, 22 październik 2009