Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 252, 2009