Pisemne zapytanie P-1180/05 skierowane przez: Willy'ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji. systemu podatkowego na Gibraltarze