Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210, 31 lipiec 2006