Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 264, 27 październik 2004