Pisemne zapytanie E-3008/06 skierowane przez: Yannicka Vaugrenarda (PSE) do Komisji. poszanowania praw człowieka w Saharze Zachodniej