Uredba Komisije (ES) št. 2081/2005 z dne 19. decembra 2005 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifne kvote Skupnosti v letu 2006 za manioko s poreklom iz Tajske