Nariadenie Komisie (ES) č. 2081/2005 z  19. decembra 2005 , ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2006 pre maniok s pôvodom v Thajsku