Wyrok Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2004 r.