Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/C.38.620 — Vodikov peroksid in perborat (v skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije 2001/462/ES, ESPJ z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci — UL L 162 z dne 19. junija 2001, str. 21 )