Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi COMP/C.38.620 — Vesinikperoksiid ja perboraat — kohta (koostatud vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse (2001/462/EÜ, ESTÜ, ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 — EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21 )