Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3907 — Bertelsmann/Channel 5) Tekst mający znaczenie dla EOG