Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/DANMARK (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1814) (Jedynie wersja w języku duńskim jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/217/WE)