Pisemne zapytanie E-2594/05 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji. Europejskiego Roku Mobilności Pracowników oraz braku danych pochodzących z nowych państw członkowskich pozwalających ocenić stan konkurencyjności starych i nowych państw członkowskich