Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 177, 30 lipiec 2009