Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 234, 22 wrzesień 2005