Pisemne zapytanie E-2558/06 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym