Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektu sektorowego planu działania w zakresie pomocy państwa na rzecz innowacji (2006/2044(INI))