Pisemne zapytanie E-4307/05 skierowane przez: Mary McDonald (GUE/NGL) do Komisji. referendum w Czarnogórze