Pisemne zapytanie E-2510/05 skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Komisji. zawyżania faktur w przypadku usługi roaming