Pisemne zapytanie E-3858/05 skierowane przez: Lucę Romagnoliego (NI) do Rady. ptasiej grypy