Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 320, 21 październik 2004