Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 260, 02 październik 2010