Pisemne zapytanie E-0169/05 skierowane przez: Marie-Line Reynaud (PSE) do Komisji. genetycznie modyfikowanych organizmów