Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetens utgång av de antisubventionsåtgärder som tillämpas på import av produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina2019/C 424/05