Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 57, 25 luty 2012