Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 8, 13 styczeń 2011