Komunikat Komisji do Rady i parlamentu Europejskiego - Wpływ przystąpienia Bułgariii Rumunii na zasoby ludzkie Komisji