Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 262, 05 październik 2010