Pisemne zapytanie E-2281/06 skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji. Fundacji Azja-Europa