Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 234, 10 wrzesień 2005